Locals

Equipaments per hores

Buc assaig hores
12€/hora - Clients setmanals 11€/hora

Buc equipat per hores

Sala polivalent
18€/hora - Clients setmanals 16€/hora

Sala equipada per hores

Locals de lloguer mensual i tècnic

240€ - 360€ / mensuals

Bucs mensuals sense equip

Preu a consultar

Sonorització/gravació